Makna idul fitri dan 5 amalan utama di dalamnya

Arti Idul Fitri Ied-ud-Fithr terdiri dari dua kata, yaitu ied yang artinya hari raya,  Dikatakan ied karena pada hari itu Allah s.w.t telah memberikan rahmat dan mengembalikan kegembiraan dan rasa suka cita kepada hambaNya.

Ramadan dan kepompong

Semua amal anak Adam dapat dicampuri kepentingan hawa nafsu, kecuali shaum. Maka sesungguhnya shaum itu semata-mata untuk-Ku dan Aku sendiri yang akan membalasnya (Hr. Bukhari Muslim).

Seri Keluarga 14 : Kemurnian Cinta Rasulullah Saw dan Aisyah

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, sorang istri tengah menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri nampak bingung. hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. 

3 perkara yang selalu ditulis orang shaleh

Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diuraikan bahwa Auf bin Abdullah berkata bahwa ada 3 perkara yang selalu ditulis oleh orang shaleh untuk saling mengingatkan kepada orang shaleh lainnya sebagai berikut:

9 sifat yang penyebab tidak tenangnya hati

alam kitab Tanbihul Ghafilin diuraikan 9 sifat yang semuanya masuk kategori sifat yag tidak terpuji atau Mazmummah. Lawan dari Mazmummah adalah sifat yang terpuji atau Mahmudah.

Ujub: cela dan bahayanya

Dalam kitab Mauidzatul Mukminin, Imam Gazali menyebutkan bahwa artinya ujub adalah membanggakan diri sendiri, merasa heran dengan diri sendiri dengan sebab adanya satu dan  lain hal. Diri sendiri yang dimaksudkan ini ialah mengenai pribadinya, golongannya, kelompoknya atau apa saja yang erat hubungannya dengan diri sendiri.