5 sebab pintu langit terbuka

Dalam buku Imam Qurthubi disebutkan ada 2 riwayat satu berasal dari hadist dan satu dari riwayat sahabat terkait 5 sebab yang dapat membuka pintu langit.

Kesaksian kerbau, kelelawar dan cacing kepada Jibril

Di siang yang panas, kerbau sedang asyik berkubang, kala itu malaikat Jibril mendatanginya atas perintah Allah. Jibril lalu bertanya kepada kerbau: “Hai kerbau, apakah kamu senang telah dijadikan Allah sebagai seekor kerbau?”

Shalat sunat safar: dalil dan anjuran melakukannya

Shalat sunat safar adalah shalat sunah yang diakukan seseorang dikala akan keluar rumah untuk memulai perjalanan dan kala datang dari perjalanan.  Banyak yang mempertanyakan dalil dari shalat sunah safar ini, apakah tidak cukup kala bepergian dengan hanya membaca doa  saja.

Kisah wara’ Abdullah bin Mubarak

Abdullah sesungguhnya adalah anak seorang budak berkulit hitam bernama Mubarak. Budak ini, walaupun hitam,  ia adalah seorang yang sangat wara`. Ke-wara’-annya ini akhirnya membuahkan anak yang saleh.