Makna kesedihan dan cara mengatasinya

Kesedihan adalah prilaku seseorang yang wujudnya bisa berupa diam, masa bodoh, terus melamun, hampa tiada semangat, kecewa, sakit hati, galau tiada berkesudahan menangis meratap hingga depresi dan yang paling ekstrim ingin mengakhiri hidup.

Keselarasan Filsafat dan agama menurut Al Kindi

Al Kindi adalah filosof Islam pertama bernama lengkap Abu Yusuf Ya’kub Ibn Ishaq Ibn sabah Ibn Imran Ibn Ismail Al Ash’as bin Qais Al Kindi (185 H/801 M-260H/873 M). Lahir di Kuffah dari anak seorang Gubernur Ishaq al Sabbah pada masa khalifah Abbasiyah Al Mahdi dan Al Rasyid.