Rahasia umur panjang kura kura dibanding hewan lain

Allah menjadikan apapun pasti ada maksud dan tujuannya. Begitu juga dengan penciptaan kura kura ini agar manusia mengambil pelajaran dan itibar. Ikuti kisah percakapan kura kura dan ikan dibawah ini. Seekor ikan bertanya kepada Kura – kura : “Mengapa setiap kali kamu mengalami masalah selalu bersembunyi, masuk kedalam cangkangmu?” Kura – kura menjawab : “Apa…

Kebesaran hati Umar Ra menerima pendapat orang lain

Pada masa kekhalifahan beliau, Umar bin Khatab adalah khalifah yang selalu blusukan ingin walau tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung inilah amirul mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya.

Cermin hidup dan bagaimana aplikasinya dalam melihat cela diri

Pengertian Cermin Hidup Sesungguhnya setiap diri itu memiliki cermin hidup (Mir’atul Hayai). Melalu cermin itu seseorang dapat melihat lingkungannya yaitu  orang lain dengan segala gerak dan perbuatannya. Segala kebaikan dan kemungkaran yang dilakukan mereka dapat pula menjadi cermin. Cermin juga dapat digunakan sebagai cermin untuk diri yakni untuk melihat gerak dan perbuatan, keberhasilan dan kegagalan…

Berbuat zalim kepada sesama muslim

Ulasan untuk saling tolong menolong, nasehat menasehati, berbaik-baikan, sayang menyayangi dan membantu kesusahan, suka memaafkan dan bersilaturahmi sering diulas dalam adab atau pergaulan antara sesama muslim.