6 syarat meraih syurga

Ali bin Abi Thalib berkata : Siapa yang mengumpulkan 6 perkara berarti dia telah mendapatkan kunci untuk membuka pintu syurga dan menutup pintu neraka.

Ketegasan aqidah seorang Hamka

Firman Allah : Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Al Baqarah : 42)