Mengetahui tanda tanda harta itu halal atau haram

rana Sikap utama seorang mukmin adalah selalu teliti akan harta yang didapat. Orang beriman akan berusaha untuk mendapatkan harta yang halal lagi berkah. Sifat kehati-hatian dalam mendapatkan harta yang halal, termasuk menghindari yang ragu-ragu adalah bibit seseorang untuk dapat menempuh jalan wara’.

Imam Hambali dan Wanita Pemintal benang

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy Syaibani (Imam Hambali) suatu ketika dihampiri perempuan muda yang hendak mencurahkan isi hatinya. Perempuan ini sedang dihantui perasaan bersalah atas sikapnya beberapa waktu yang lalu. Mula-mula ia menceritakan kondisi serba kekurangan bersama ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Keadaan ini terpaksa ia hadapi karena sang suami yang menjadi…

Keutamaan harta dari ilmu menurut Ali Bin Abi Thalib

Rasulullah Saw adalah kota ilmu, sementara Ali bin Abi Thalib adalah gerbangnya ilmu. Mendengar pernyataan yang demikian, sekelompok kaum Khawarij tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya, apa benar Ali bin Abi Thalib cukup pandai sehingga ia mendapat julukan “gerbang ilmu” dari Nabi Saw.

Keutamaan ilmu dari Harta

Keutamaan ilmu dari harta adalah harta harus dijaga, sedang ilmu akan menjadi penjaga kita. harta digunakan berkurang, sedang ilmu bertambah jika diamalkan. harta diminta pertanggungjawabannya, sedang ilmu jadi syafaat/penolong. harta mengajak pada sifat Qorun dan Firaun, sedang ilmu mendekatkan kita pada Nabi/Rasul, waliullah dan sahabatnya . harta mudah hilang,,,sedang ilmu adalah awet / tidak akan…

Hakekat hubungan hati dan harta

Firman Allah : Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (AnNahl : 96)