4 nasehat intisari semua hadist dari Sheikh al Balkhi

Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syaqiq Al Balkhi berkata : Aku telah menyeleksi 4000 hadist sehingga menjadi 400 hadist. Dari 400 hadist aku pilih 40 hadist dan dari 40 hadist aku pilih hanya 4 hadist sebagai berikut:

Teladan Nabi Saw 12 : Wanita dalam pandangan Muhammad saw

Menarik dalam membahas perkara mengenai wanita.  Sebelum datangnya Islam dalam berbagai peradaban lama, bangsa Yahudi, Persia, China, dan bangsa arab sendiri wanita didudukan dalam posisi rendah, sehingga datang Islam untuk memperbaiki kedudukan wanita seperti saat ini.