Makna peristiwa awalin kelahiran Nabi Isa As

Peristiwa awalin atau penciptaan kejadian awal nabi Adam dan Siti Hawa, nabi Isa As dan kejadian manusia pada umumnya menunjukkan hikmah kemutlakan kekuasaan Allah. Peristiwa awalin dengan melihat peristiwa kelahiran tsb dapat disimpulkan :