Jauhkan sifat iri

Di kisahkan seorang kiyai sangat menyayangi salah seorang dari para santrinya katakan dia itu Ahmad.