Keberkahan Jabir Ra berniaga dengan Nabi Saw

Jabir bin Abdullah Ra bercerita : Pada suatu hari saya dan Nabi Saw bepergian. Saya mengendarai unta, dan unta saya tersebut lelah, lalu saya membawanya kepada Nabi Saw. Lalu nabi mendoakan unta tersebut, lalu beliau berkata : naikilah!.

Berkah dari ikhlas merawat orang tua

Wallahu a’lam Uwais al Yamani bercerita: Dahulu ada seorang yang mengalami sakit keras. Ia memiliki 4 orang anak. Salah seorang diantara mereka berkata: “Adakah kalian yang sanggup merawat ayah sementara kalian tidak dijanjikan warisan sedikitpun? Atau biar aku yang menanggungnya, walaupun warisan tidak kudapatkan?.