Ali Bin Abi Thalib: Adil itu bukan sama rata tetapi proporsional

ada suatu sore di suatu tempat diluar madinah sedang duduk duduk musafir badui. Menjelang maghrib mereka kedatangan seorang musafir lain, yang kehabisan bekal berharap ada pertolongan makanan buat mereka.  Musafir badui lantas mengeluarkan bekal mereka yang satu mempunyia 5 potong roti dan satunya memiliki 3 potong roti. Agar adil setiap potong di iris menjadi 3…

Kisah Tobat 1: Cara Allah mengadili seorang pembunuh

Diambil dari Kitab Al Lulu wal Marjan. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Said ra, Nabi saw bersabda: Dahulu pada masa bani Israil, hiduplah seorang pembunuh kejam yang telah membunuh sebanyak 99 orang. Kemudian ia tergerak untuk bertobat melepaskan dii dari kejahatannya itu.

Bersyukur melipat gandakan rezeki

Salah satu makna rezeki yang dipahami kebanyakan orang adalah harta. Tuhan senang menguji seorang yang beriman atas harta yang dimiliki. Jikalau orang yang beriman itu bersyukur, tidak terlena dan silau dengan harta, sudah pasti Tuhan senang mempercayakan amanat hartanya lagi.