Keselarasan Filsafat dan agama menurut Al Kindi

Al Kindi adalah filosof Islam pertama bernama lengkap Abu Yusuf Ya’kub Ibn Ishaq Ibn sabah Ibn Imran Ibn Ismail Al Ash’as bin Qais Al Kindi (185 H/801 M-260H/873 M). Lahir di Kuffah dari anak seorang Gubernur Ishaq al Sabbah pada masa khalifah Abbasiyah Al Mahdi dan Al Rasyid.

Al Quran itu Ilmiah

Al Quran diturunkan 1500 tahun yang lalu, secara perlahan terkuak ilmunya seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan teknologi manusia dalam berinovasi, khususnya dalam mengamati apa dan kejadian yang terjadi di langit,  bumi, seisinya. Banyak kalangan ilmuwan yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan Al Quran yang awalnya tidak sejalan akhirnya memahami dan sadar kalau Al Quran adalah…