6 tanda tobat diterima

Dari kitab Nashaihul ibad terdapat percakapan antara ahli hikmah perihal tobat sebagai berikut:

Sifat Loba (rakus): ciri dan kerugiannya

Arti Loba Sifat loba (rakus) sangat terkait dengan kecintaaan seseorang akan harta.  Kecintaan harta telah membuat seseorang menjadi sibuk tiada habisnya memburu dan menumpuk harta, sehingga yang ada dalam pikirannya hanya harta. Motivasinya adalah untuk mengejar kesenangan dunia dan menurutkan sifat sombong dirinya melalui hartanya itu.