Semua perkara bagi orang mukmin adalah baik

  ungguh menakjubkan sebagai seorang mukmin, apapun perkara hidup nya baik yang baik dan buruk akan disikapinya dengan baik. Seorang mukmin yakin segala perkara yang ditimpakan adalah sudah izin Allah dan tiada perkara yang diberikan itu diluar kemampuannya. Karena itu seorang mukmin akan terus berprasangka baik kepada Allah dan memandang baik segala perkara yang ditimpakan…