Kisah Tsalabah: Tobatnya diterima Allah meski Nabi Saw dan sahabat menolaknya

Kisah ini dituturkan oleh Al-Faqih Abul Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Adalah Tsa’labah Al-Anshari, ia dipersaudarakan dengan Sa’id bin Abdurrahman oleh Rasulullah.  Ketika itu Rasulullah bersiap menuju Tabuk untuk berperang melawan kaum musyrikin.  Sa’id bin Abdurrahman ikut serta dalam rombongan Rasulullah. Sementara Tsa’labah tidak ikut serta dan tinggal di rumah Sa’id untuk membantu memenuhi kebutuhan…

Seorang pendosa yang lebih baik dari ahli ibadah

Seorang pendosa yang dihatinya berpengharapan dan takut kepada Allah SWT akan berada di sisiNya daripada ahli ibadah walau rajin ibadahnya namun dihatinya selalu  putus asa dari rahmat Allah SWT.