Kisah ahli ibadah yang mampu menahan godaan wanita kepadanya

Ibnu Abbas mengkisahkan dari Ka’b Al Akhbar -semoga Allah meridhoi keduanya- Dulu dizaman Bani Israel terdapat seorang Shiddiq yg menyendiri untuk beribadah kepada Allah, dia bertahun tahun berada di tempat peribadatannya. Biasanya sang Raja mengunjunginya setiap pagi dan sore, dan sang raja berkata : ” apakah ada yg kau butuhkan ?

Cara unik seorang sufi mengekang syahwat kepada wanita

Kisah ini ditulis dengan baik oleh Al-Munawi di dalam kitab al-Kawakib ad-Duriyah fi Tarajum as-Sadah al-Sufiyah. Di dalam sejarah Andalusia, tersebutlah seorang sufi bernama Abdullah al-Mughawiri. Beliau adalah seorang “syekh sufi” yang berasal dari Spanyol dan ia tinggal di Alexandria Mesir hingga ia wafat tahun 601 H.

Sabar terhadap perkara yang disukai dan dibenci

Inti ajaran agama adalah pengendalian diri. pengendalian diri hanya didapat dengan sabar. Karena itu sabar adalah keseluruhan dari iman.  Sabar artinya menahan, menjaga dan konsisten terhadap diri sendiri untuk tetap dalam kebaikan.

Kaitan Hati, Akal dan Nafsu

Setelah membahas fungsi Hati dan Akal, lalu bagaimana dengan Nafsu?. Awalnya saya suka terbalik-balik menyatakan bahwa sesuatu dorongan itu berasal dari akal padahal nafsu atau  dorongan hati padahal murni nafsu.