Masuk surga karena menyayangi binatang

Didalam mimpinya, Abubakar Asy-Syibli mengalami kematian. Setelah kematiannya itu, dia ditanya tentang keadaannya dan menjawab, Allah bertanya kepadaku,

Al Quran tidak teratur dan ayatnya berulang-ulang

Firman Allah : “Dan demikianlah Kami menurunkan Al Quran dalam bahasa Arab, dan Kami telah menerangkan dengan berulang kali, di dalamnya sebahagian dari ancaman, agar mereka bertakwa atau (agar) Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka” (QS. Thaahaa: 113).