10 sahabat setan

Dalam kitab Tanbihul Ghafilin diulas mengenai 10 orang yang masuk kategori sahabatnya setan sebagai berikut: