Seri Keluarga 19 : Santun dan kesahajaan dalam mendidik anak

Rasulullah Saw selalu menekankan aspek santun kepada siapapun dalam bergaul dan mencontohkan kesehajaan dalam hidup. Begitu juga dalam keluarga terutama kepada anak-anak hal tersebut perlu ditanamkan sejak dini sebagai modal bagi dirinya dalam bergaul dimasyarakat.

6 amalan utama di bulan Ramadan

Kalau ditanya hampir semua tahu amalan utama di bulan Ramadan. Namun ada baiknya diuraikan kembali amalan utama itu agar dapat kembali mengingatkan kita untuk dapat mencapai kemenangan diakhir bulan tersebut.

4 amalan sunah yang sangat dianjurkan

Amalan sunah adalah pelengkap dan penyempurna amalan wajib. Amalan sunah ini banyak ragamnya dan yang paling banyak dikenal adalah  shalat sunah rawatib dan  puasa sunah.