4 perkara dan 4 penyempurnanya

Ada 4 perkara penting dalam seseorang beristiqomah kepada Allah. Menurut sahabat : Istiqomah adalah berpendirian kokoh pada iman, lurus atau ikhlash dalam amal sholeh yang dilakukan dan tetap (konsisten) dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Swt.

Aneka macam niat orang dalam berhaji

Haji merupakan puncak kewajiban ibadah bagi umat Islam. Karenanya haji bersifat menyempurnakan ibadah-ibadah sebelumnya. Haji membutuhkan fisik yang prima ditambah kemampuan biaya dan sarana untuk mewujudkannya dan memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkannya.

Ilmu bersemayam hanya pada hati iman

Sesesungguhnya ilmu itu bermanzila bersemayam atau hinggap hanya pada hati iman, bukan hati yang tiada beriman, apalagi dihati yang  hanya mengaku beriman.