sibuk

Dari kitab Tanbihul Ghafilin, disebutkan ada 6 perkara yang wajib bagi seseorang untuk sibuk yaitu :

  1. Jika manusia sibuk dengan memperbanyak amal, maka hendaklah kamu sibuk untuk menyempurnakan amal dengan sebaik-baiknya.
  2. Jika manusia sibuk dengan perkara-perkara amalan sunah, maka hendaklah kamu sibuk menyelesaikan perkara-perkara amalan fardhu.
  3. Jika manusia sibuk memperbaiki perkara-perkara dzahir, maka hendaklah kamu sibuk memperbaiki perkara-perkara batin
  4. Jika manusia sibuk mencari kesalahan orang lain, maka hendaklah kamu sibuk mencari kesalahan diri sendiri.
  5. Jika manusia sibuk mencari kesenangan dunia, maka hendaklah kamu sibuk mencari kemakmuran akhirat
  6. Jika manusia sibuk mencari keridhoan dunia, maka hendaklah kamu sibuk mencari keridhoan akhirat

Wallahu a’lam