tata-cara-sholat-tahajud-1

Cara mendekatkan diri kepada Allah menurut Sheik Abdul Qadir Jailani hanya ada 2 jalan yaitu :

Segala sesuatu di dunia ini selalu ada awalin dan akhirin yaitu :

  1. Jadikan diri sebagai wara’ sebagai awalin dan
  2. Sebagai akhirin jadikan diriĀ  selalu memiliki hati yang ridha, berserah diri dan tawakal kepada Allah.

Dalam kitab Futuhul Ghaib, Syekh Abdul Qodir Jailani memberikan resep singkat cara mendekatkan diri kepada Allah sbb:

“Aku pernah ditanya lelaki tua renta didalam mimpi. Dia berkata : apa yang dapat membuat seorang hamba dekat kepada Allah? lalu aku menjawab : Dalam hal ini segala sesuatu ada awalin dan akhirin yakni ada permulaan dan akhirin. Suatu yang menjadi permulaan adalah sikap wara’ dan akhirnya adalah ridha, berserah diri dan bertawakal kepada Allah.

Wallahu a’lam