neraka jahim

Dalam kitab Duratun Nasihin ada cerita seorang ahli ilmu bahwa peringkat neraka itu ada 7 yaitu :

1. Sa’ir

Menunjuk Firman Allah:

Maka Jauhilah penghuni neraka Sa’ir dari Rahmat Allah (Al mulk : 11)

Para penghuni neraka sa’ir adalah orang orang yang suka berdusta.

2. Ladha

Menunjuk firman Allah :

“Sekali-kali tidaklah begitu, sesungguhnya ialah api neraka ladha, yang mngupas kulit kepala (Al Maarij 15-16)

Para penghuninya adalah orang orang yang enggan membayar zakat hartanya.

3. Saqar

Menunjuk pada firman Allah :

“Dari hal orang orang yang berdosa: “Kenapa kamu masuk neraka saqar? jawab mereka : Kami tiada shalat dan tidak pula suka memberi makan orang miskin (Al Mudatsir 41-44)

Dalam firman Allah itu jelas penghuninya adalah orang yang meninggalkan shalat dan tidak mamu berbagi dengan yang miskin

4. Jahim

Menunjuk Firman Allah :

“Maka siapa durhaka, lagi mementingkan kehidupan didunia, maka sesungguhnya neraka Jahimlah tempat diamnya” (Abasa 37-39)

Penghuninya adalah orang orang yang tak kuasa menahan hawa nafsunya di dunia.

5. Jahannam

Menunjuk firman Allah :

“Bahwasanya neraka jahannam, tempat siksa mereka semuanya (Al Hijr : 43)

6. Hawiyah

Menunjuk Firman Allah :

“Maka tempat diamnya dalam neraka Hawiyah. Tahukah engkau neraka Hawiyah itu? Ialah api yang sangat panas (Al qariah 9-11)

7. Huthamah

Menunjuk Firman Allah:

“Tidak, sekali kali tidak, sesungguhnya ia akan dilemparkan ke neraka Huthamah” (Humazah : 4)

Untuk itu kita berlindung kepada Allah dari semua tingkatan neraka demikian.

Wallahu a’lam